Samrådsmøde
mandag den 5. december 2022, kl. 18.30 på Flensborghus
(vær opmærksom på, at der er spisning mellem kl. 18 og 18.30)

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 24.10.2022.
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
4. Meddelelser.
5. Undersøgelse af mindretallets samarbejds-
    og beslutningsstrukturer v/ Forskningsafdelingen.
    Præsentation og drøftelse.
6. Mindretallets struktur: Endelig status på processen.
    Drøftelse og konklusion.
7. Mødeplan 2023. Bilag.
8. Spørgetid.
9. Eventuelt.
10. Lukket møde.

DOP7

 

 

FORMAND

Gitte Hougaard-Werner
Sydslesvigsk Forening
Tlf. +49 179 9556664
e-mail: gitte@syfo.de

SEKRETARIAT

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg

Telefon: +49 461 14408-150

E-Mail: