Samrådsmøde
mandag den 22. august 2022, kl. 18.30 på Flensborghus
(vær opmærksom på, at der er spisning mellem kl. 18 og 18.30)

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 16. maj 2022.
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
4. Meddelelser.
5. Opsamling på Samrådets tre regionalmøder om mindretallets struktur.
    a. Organisationernes tilbagemelding, vurdering/position.
    b. Forslag til det videre forløb.
    Drøftelse og beslutning.
6. Fremtidsfabrikken: “Mit liv i mindretallet”.
7. Spørgetid.
8. Eventuelt.

DOP 5
DOP 6

 

 

FORMAND

Gitte Hougaard-Werner
Sydslesvigsk Forening
Tlf. +49 179 9556664
e-mail: gitte@syfo.de

SEKRETARIAT

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg

Telefon: +49 461 14408-150

E-Mail: