Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Norderstr. 59
24939 Flensburg
www.dcbib.dk

Dansk Kirke i Sydslesvig
Wrangelstr. 14
24939 Flensburg
www.dks-folkekirken.dk

Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Stuhrsallee 22
24937 Flensburg
www.skoleforeningen.org

Dansk Sundhedstjeneste f. Sydslesvig
Waldstr. 45
24939 Flensburg
www.dksund.de

Friisk Foriining
Süderstr.6
25821 Bredstedt/Bräist
www.friiske.de

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
Norderstr. 76
24939 Flensburg
www.sdu.de

Sydslesvigsk Forening
Norderstr. 76
24939 Flensburg
www.syfo.de

+ repræsentanter for de tilsluttede foreninger

Sydslesvigsk Vælgerforening
Schiffbrücke 42
24939 Flensburg
www.ssw.de

FORMAND

Gitte Hougaard-Werner
Sydslesvigsk Forening
Tlf. +49 179 9556664
e-mail: gitte@syfo.de

SEKRETARIAT

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg

Telefon: +49 461 14408-150

E-Mail: